تمدید مجوزهای فاقد اعتبار صنایع‌دستی تا پایان خرداد ۱۴۰۰
تمدید مجوزهای فاقد اعتبار صنایع‌دستی تا پایان خرداد ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد فلاح درباره مجوزهای تولیدی فاقد اعتبار برای تمدید پوشش بیمه‌ای قانون بیمه قالیبافان و صنعتگران صنایع‌دستی کد شناسه‌دار به خبرنگار میراث‌آریا، گفت: طی درخواست این اداره‌کل و با توجه به شرایط ناشی از بیماری کرونا همچنین لزوم اعمال محدویت‌های مرتبط با تمدید اعتبار مجوزهای فاقد اعتبار تا پایان خرداد سال […]

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد فلاح درباره مجوزهای تولیدی فاقد اعتبار برای تمدید پوشش بیمه‌ای قانون بیمه قالیبافان و صنعتگران صنایع‌دستی کد شناسه‌دار به خبرنگار میراث‌آریا، گفت: طی درخواست این اداره‌کل و با توجه به شرایط ناشی از بیماری کرونا همچنین لزوم اعمال محدویت‌های مرتبط با تمدید اعتبار مجوزهای فاقد اعتبار تا پایان خرداد سال ۱۴۰۰ موافقت شد.

او افزود: با موافقت مدیرکل امور بیمه‌شدگان و بر اساس نامه ۵۰۱۰/۹۹/۵۴۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به ادارات کل تأمین اجتماعی استان‌ها مقرر شد که تمامی مجوزهای فاقد اعتبار تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ معتبر باشند و از خدمات بیمه‌ای بهرمند شوند.

مدیرکل حمایت از تولید معاونت صنایع‌دستی تصریح کرد: البته این موضوع به معنی رفع مسئولیت صنعتگران برای تمدید مجوز تولید نیست.