بازگشت علی‌نژاد به وزارت نفت در صورت موافقت سجادی!
بازگشت علی‌نژاد به وزارت نفت در صورت موافقت سجادی!

به گزارش ایسنا، پس از انتصابات جدید در وزارت ورزش و جوانان با روی کار آمدن دولت سیزدهم و انتخاب سید حمید سجادی به عنوان وزیر، صحبت‌های مختلفی در مورد تغییر معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش مطرح شد تا در نهایت امروز به صورت رسمی مهدی علی نژاد، استعفای خود را به […]

به گزارش ایسنا، پس از انتصابات جدید در وزارت ورزش و جوانان با روی کار آمدن دولت سیزدهم و انتخاب سید حمید سجادی به عنوان وزیر، صحبت‌های مختلفی در مورد تغییر معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش مطرح شد تا در نهایت امروز به صورت رسمی مهدی علی نژاد، استعفای خود را به وزیر ورزش ارائه کرد.

تا زمان موافقت وزیر ورزش و جوانان، مهدی علی نژاد به فعالیت خود تحت عنوان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش ادامه خواهد داد و در صورت موافقت سجادی با توجه به اینکه وی کارمند وزارت نفت است به وزاتخانه متبوعش باز خواهد گشت.

انتهای پیام

منبع