فروغی: ترقی تیراندازی باید تا المپیک پاریس حفظ شود
فروغی: ترقی تیراندازی باید تا المپیک پاریس حفظ شود

به گزارش ایسنا، جواد فروغی در حاشیه انتخابات کمیسیون ورزشکاران بیان کرد: خداراشکر علی رغم فشردگی برنامه‌ها به انتخابات رسیدم و رای دادم و امیدوارم بهترین نتیجه را شاهد باشیم و به نفع ورزشکاران باشد. او در مورد عملکرد ضعیف کمیسیون ورزشکاران در دوره قبل گفت: نه فقط این انتخابات بلکه در سایر کشورها نیز […]

به گزارش ایسنا، جواد فروغی در حاشیه انتخابات کمیسیون ورزشکاران بیان کرد: خداراشکر علی رغم فشردگی برنامه‌ها به انتخابات رسیدم و رای دادم و امیدوارم بهترین نتیجه را شاهد باشیم و به نفع ورزشکاران باشد.

او در مورد عملکرد ضعیف کمیسیون ورزشکاران در دوره قبل گفت: نه فقط این انتخابات بلکه در سایر کشورها نیز ممکن است همین‌طور باشد. سطح‌ توقعات به گونه‌ای است، افرادی که بر مسند تصمیم‌گیری هستند کار نمی‌کنند و یا اینکه خروجی آنها مشخص نیست. اینکه واقعا کار کردند یا نه را باید روی نمودار و با عدد و ارقام بررسی کرد. امیدوارم اگر هم نواقصی وجود داشته در دوره بعد جبران شود و تصمیمات به نفع ورزشکاران باشد.

قهرمان المپیک توکیو در مورد وضعیت تیراندازی تاکید کرد: تیراندازی بعد از مراحل ترقی که در المپیک آغاز کرد، در مرحله تثبیت است اگر این مرحله را در مسابقات آتی و تا المپیک پاریس حفظ کنیم، بسیار عالی خواهد بود.

انتهای پیام

منبع