وزنه بردار فوق سنگین ایران سوم نوجوانان جهان شد
وزنه بردار فوق سنگین ایران سوم نوجوانان جهان شد

به گزارش ایسنا، رقابت دسته ۱۰۲+ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان در عربستان برگزار شد و نماینده ایران مدال برنز یک ضرب و مجموع را کسب کرد و در جایگاه سوم نوجوانان جهان قرار گرفت. امیر رضا محمدی‌نیا با رکورد ۱۴۴ یک ضرب، ۱۶۶ دوضرب و مجموع ۳۱۰کیلوگرم مدال برنز یک ضرب و مجموع […]

به گزارش ایسنا، رقابت دسته ۱۰۲+ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان در عربستان برگزار شد و نماینده ایران مدال برنز یک ضرب و مجموع را کسب کرد و در جایگاه سوم نوجوانان جهان قرار گرفت.
امیر رضا محمدی‌نیا با رکورد ۱۴۴ یک ضرب، ۱۶۶ دوضرب و مجموع ۳۱۰کیلوگرم مدال برنز یک ضرب و مجموع را کسب کرد.  
عملکرد نماینده ایران به شرح زیر است:
حرکت یک ضرب محمدی نیا در حرکت ضرب، یه وزنه ۱۳۶، ۱۴۱ و ۱۴۴ کیلوگرم را بالای سر برد. او با رکورد ۱۴۴ کیلوگرم، مدال برنز یک ضرب را کسب کرد.
حرکت دوضرب محمدی نیا در حرکت اول دوضرب ۱۶۶ کیلوگرم را مهار کرد اما در حرکت های دوم و سوم وزنه های ۱۷۰ و ۱۷۳ کیلوگرم را انداخت. او با مجموع ۳۱۰ کیلوگرم مدال برنز مجموع را کسب کرد.   
مدال آوران دسته فوق سنگین : ۱- اسلامبیک پلیو از روسیه با رکورد ۱۵۰ یک ضرب،  ۱۹۰دوضرب و مجموع ۲۴۰ کیلوگرم(۳مدال طلا) ۲- ایوان سلامتین از روسیه با رکورد ۱۴۸ یک ضرب، ۱۶۸دوضرب و مجموع ۳۱۶ کیلوگرم(۲مدال نقره یک ضرب و مجموع و برنز دوضرب) ۳- امیر رضا محمدی نیا از ایران با رکورد ۱۴۴ یک ضرب، ۱۶۶ دوضرب و مجموع ۳۱۰ کیلوگرم (۲ مدال برنز یک ضرب و مجموع)   .
۶- جیمز ریس از امریکا با رکورد ۱۲۶ یک ضرب، ۱۶۹ دوضرب و مجموع ۲۹۵ کیلوگرم (نقره دوضرب)
انتهای پیام

منبع