کلنگ‌زنی سالن مسابقات ۲۰۰۰ نفری دورود
کلنگ‌زنی سالن مسابقات ۲۰۰۰ نفری دورود

کلنگ سالن مسابقات ۲۰۰۰ نفری دورود با زیربنای ۴۵۰۰ مترمربع با حضور سید حمید سجادی امروز ۲۲ آبان‌ماه به زمین زده شد. اعتبار مورد نیاز این پروژه برای تکمیل ۴۰ میلیارد تومان بوده و اعتبار مصوب سال جاری دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است و تاکنون این پروژه تخصیص نداشته است. محدوده داخل سالن […]

کلنگ سالن مسابقات ۲۰۰۰ نفری دورود با زیربنای ۴۵۰۰ مترمربع با حضور سید حمید سجادی امروز ۲۲ آبان‌ماه به زمین زده شد.

اعتبار مورد نیاز این پروژه برای تکمیل ۴۰ میلیارد تومان بوده و اعتبار مصوب سال جاری دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است و تاکنون این پروژه تخصیص نداشته است.

محدوده داخل سالن دارای ۱۷۰۰ مترمربع سکو و فضای جانبی و قابلیت میزبانی مسابقات داخل سالنی و ملی و بین‌المللی را دارد.

محل اجرای این پروژه مجموعه ورزشی چغابهرام دورود است.

انتهای پیام

منبع