| 14 ربيع أول 1443 Wednesday, 20 October , 2021
بیابان‌زایی فرهنگ و تمدن‌ها را تهدید می‌کند 27 خرداد 1400

بیابان‌زایی فرهنگ و تمدن‌ها را تهدید می‌کند

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها- رضا خلیلی*: تمدن به بعد مادی فرهنگ گفته می‌شود. تمدن مربوط به پدیده‌های اجتماعی است که بر اثر آن، ملتی توانسته است با غلبه بر طبیعت از بربریت رهایی یابد و به دنبال ایجاد فنون و اندیشه و تدبیر برای خود زندگی راحتی به وجود آورد که آثار آن پس […]

بیابان‌زایی، فرهنگ و تمدن‌ها را تهدید می‌کند 27 خرداد 1400

بیابان‌زایی، فرهنگ و تمدن‌ها را تهدید می‌کند

خبرگزاری مهر– گروه استان‌ها- رضا خلیلی*: تمدن به بعد مادی فرهنگ گفته می‌شود. تمدن مربوط به پدیده‌های اجتماعی است که بر اثر آن، ملتی توانسته است با غلبه بر طبیعت از بربریت رهایی یابد و به دنبال ایجاد فنون و اندیشه و تدبیر برای خود زندگی راحتی به وجود آورد که آثار آن پس از […]