| 18 ربيع أول 1443 Sunday, 24 October , 2021
فعالیت‌های غیرقانونی تعاونی‌های مسکن زیر ذره‌بین دادگستری اردبیل 26 تیر 1400

فعالیت‌های غیرقانونی تعاونی‌های مسکن زیر ذره‌بین دادگستری اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین کثیرلو در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد تاکید در این خصوص تهیه و تدوین برنامه‌های کاربردی و اجرایی و عملیاتی نمودن آن به همراه قوانین، مقررات و مصوبات جلسه شورا از سوی مدیران […]

فعالیت‌های غیرقانونی تعاونی‌های مسکن زیر ذره‌بین دادگستری اردبیل 26 تیر 1400

فعالیت‌های غیرقانونی تعاونی‌های مسکن زیر ذره‌بین دادگستری اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین کثیرلو در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد تاکید در این خصوص تهیه و تدوین برنامه‌های کاربردی و اجرایی و عملیاتی نمودن آن به همراه قوانین، مقررات و مصوبات جلسه شورا از سوی مدیران […]