| 19 ربيع أول 1443 Monday, 25 October , 2021
گرفتارانِ «بی‌خانمان» 19 مهر 1400

گرفتارانِ «بی‌خانمان»

عباس‌علی یزدانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روز جهانی بی‌خانمان‌ها و با بیان اینکه از چندسال قبل، برخی سازمان‌های غیردولتی فعال در حمایت از افراد بی‌خانمان، به صورت غیررسمی روز ۱۰ اکتبر را به عنوان روز بی‌خانمان‌ها در نظر گرفته و به صورت محدود برای آن طرح‌های یادبود طراحی می‌کردند، اظهار کرد: از سال ۲۰۱۹ […]