| 18 ذو الحجة 1442 Tuesday, 27 July , 2021
تحول در کارکردهای ستاد حقوق بشر با مأموریت ریاست دستگاه قضا 08 اردیبهشت 1400

تحول در کارکردهای ستاد حقوق بشر با مأموریت ریاست دستگاه قضا

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته آیت الله رئیسی ستاد حقوق بشر را مأمور کرد تا گزارشات واصله به این ستاد در داخل کشور را به هیأت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی مستقر در دادگستری‌های استان‌ها ارجاع و نتیجه رسیدگی این هیأت را برای رفع ظلم و رسیدگی به تظلم خواهی مردم پیگیری کند. […]