| 18 ذو الحجة 1442 Tuesday, 27 July , 2021
دستگیری سردار قلابی حفاظت اطلاعات 12 خرداد 1400

دستگیری سردار قلابی حفاظت اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم رحیمی، اظهار کرد: این شخص در تماس با ادارات دولتی و غیردولتی خود را سردار نجفی از حفاظت اطلاعات سپاه معرفی و از این طریق سعی می‌کرد برای خود و نزدیکانش تسهیلات و امتیازاتی فراهم نماید. وی درباره نحوه دستگیری متهم گفت: وی در اردیبهشت سال جاری با اداره کل […]

دستگیر سردار قلابی حفاظت اطلاعات 12 خرداد 1400

دستگیر سردار قلابی حفاظت اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم رحیمی، اظهار کرد: این شخص در تماس با ادارات دولتی و غیردولتی خود را سردار نجفی از حفاظت اطلاعات سپاه معرفی و از این طریق سعی می‌کرد برای خود و نزدیکانش تسهیلات و امتیازاتی فراهم نماید. وی درباره نحوه دستگیری متهم گفت: وی در اردیبهشت سال جاری با اداره کل […]