| 18 ذو الحجة 1442 Tuesday, 27 July , 2021
فرصت یک ماهه دادستانی تهران برای رفع تصرفات اراضی ملی کن و سولقان 31 فروردین 1400

فرصت یک ماهه دادستانی تهران برای رفع تصرفات اراضی ملی کن و سولقان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن بنی حسینی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۵ تهران، در خصوص بازدید از مناطق کن و سولقان افزود: این بازدیدها طی چند روز اخیر متعاقب دریافت گزارشات متعدد مردمی و با فراخوان مسئولان اجرایی منطقه و درباره تخلفات و چالش‌های خاص مناطق روستایی به ویژه در زمینه تعدی به […]