| 15 ربيع أول 1443 Thursday, 21 October , 2021
گردهمایی رهبران تمامی ادیان اصلی دنیا درباه  مسائل مرتبط با تغییرات اقلیمی 13 مهر 1400

گردهمایی رهبران تمامی ادیان اصلی دنیا درباه مسائل مرتبط با تغییرات اقلیمی

به گزارش ایسنا،آیت­‌الله آقای دکتر سیدمصطفی محقق ­داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی از ایران به عنوان  یکی از متفکرین شیعی در این گردهمایی مدعو و شرکت کرد و ضمن امضای بیانیه مشترک ادیان، به ایراد سخنرانی ای پرداخت که خلاصه آن به شرح زیر است: بحران محیط زیست که امروز حیات […]