درمان عفونت‌های مقاوم به دارو سرعت گرفت
درمان عفونت‌های مقاوم به دارو سرعت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، سپیده کریمی افشار مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان با بیان این‌که مهم‌ترین فراورده این شرکت آنتی‌بیوتیک تیکومیکس یا تیکوپلانین، در درمان عفونت‌های مقاوم به درمان بیمارستانی کاربرد دارد، گفت: مکانیسم عمل تیکوپلانین مهار سنتز دیواره سلولی باکتری است. وی گفت: تیکوپلانین، مانع از ساخت […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، سپیده کریمی افشار مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان با بیان این‌که مهم‌ترین فراورده این شرکت آنتی‌بیوتیک تیکومیکس یا تیکوپلانین، در درمان عفونت‌های مقاوم به درمان بیمارستانی کاربرد دارد، گفت: مکانیسم عمل تیکوپلانین مهار سنتز دیواره سلولی باکتری است.

وی گفت: تیکوپلانین، مانع از ساخت دیواره سلولی و در نتیجه سبب مرگ سلول باکتری می‌شود. این فراورده خوشبختانه به علت تامین بازار مناسب از سوی این شرکت، واردات نمی شود.

وی با بیان اینکه دو شرکت دارویی دیگر جهت تامین بخشی از بازار، اقدام به تولید فراورده نیمه آماده آن می‌کنند، گفت: با توجه به توقف تخصیص ارز ترجیحی به ماده اولیه این فرآورده، قیمت تمام شده آن در صورت واردات بدون ارز ترجیحی در ازای هر ویال نیمی از قیمت نمونه خارجی است. میزان مصرف این فراورده که دارای نمونه مشابه خارجی است، بالغ بر ۵۰۰هزار ویال و این شرکت در تامین حدود۷۰ درصد از آن سهم دارد.

این فعال فناور با اشاره به اهمیت ثبات سیاست گذاری‌های سازمان غذا و دارو به ویژه در موضوع تخصیص ارز گفت: قیمت‌گذاری متناسب و پذیرش فناوری های استاندارد و به روز به هنگام ثبت فراورده‌های فناورانه و صدور مجوزها، مهم ترین موارد در خصوص رونق تولید، صادرات و توسعه فناوری محصولات ایران‌ساخت است.

منبع